Uitslag tevredenheidsenquête: een 9,0 voor Fysiotherapie Almere Haven

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Almere Haven zijn trots op de uitkomst van een 9,0 bij het tevredenheidsonderzoek onder de patiënten. De hoge waardering mag representatief genoemd worden aangezien 296 patiënten deel namen aan het onderzoek. Het onderzoek werd afgenomen door onafhankelijk onderzoeksbureau Qualizorg.