Hoe werken wij

  • Tijdens de eerste afspraak worden uw administratieve gegevens gecontroleerd, uw klachten in kaart gebracht en wordt er informatie gegeven over de behandelmogelijkheden. Indien nodig zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden en eventueel worden er vragenlijsten met u doorgenomen. Samen maken we een behandelplan.
  • Tijdens de 2e afspraak start de behandeling (meestal volgt deze afspraak direct op de eerste afspraak en wordt voor u ca 45 minuten, exclusief 15 minuten administratietijd, gereserveerd. Totaal 1 uur dus. Hiervoor worden 2 zittingen gerekend.
  • Gedurende de afspraken vullen we zoveel mogelijk uw dossier in zodat al uw gegevens zorgvuldig worden vastgelegd. Tegelijkertijd voldoen we hiermee aan de eisen voor dossiervoering die door onze beroepsgroep en de zorgverzekeraars worden gesteld.
  • Na enkele weken nemen we de tijd om de behandeling met u te evalueren. Hiervoor kunt u in overleg vragenlijsten van ons ontvangen in uw mailbox voorafgaand aan de afspraak. Met de uitkomsten van de vragenlijsten, onderzoek indien nodig of andere metingen evalueren we de afgesproken doelen en passen we waar nodig het behandelplan aan.
  • Wanneer de therapie wordt afgerond nemen we opnieuw de tijd om de behandeling met u te evalueren en schrijven we een afrondende brief aan uw huisarts of uw verwijzer..