PlusPraktijk

Fysiotherapie Almere Haven is sinds 2011 PlusPraktijk. PlusPraktijken hebben een extra kwaliteitskeurmerk behaald doordat de praktijk op allerlei aspecten is getoetst. Hierbij wordt gekeken of de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door een aantal grote zorgverzekeraars. Pluspraktijken zijn ondernemend en innovatief en verlenen optimale fysiotherapeutische zorg. Zij zijn kwaliteitsgericht en transparant in hun werkwijze waardoor benchmark mogelijk is. De praktijk voldoet aan alle eisen die aan een moderne fysiotherapiepraktijk gesteld mogen worden, de bedrijfsvoering is aantoonbaar op orde en de praktijk is in staat zich op een gestructureerde wijze continu te verbeteren. De fysiotherapeuten werken multidisciplinair en hebben een breed netwerk.

Fysiotherapie Almere Haven heeft deze toetsing nu al vier keer op rij met positief resultaat behaald.

Uitslag tevredenheidenquête:een 8,9 voor Fysiotherapie Almere Haven

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Almere Haven zijn trots op de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek onder de patiënten. De hoge waardering mag representatief genoemd worden aangezien 432 patiënten deel namen aan het onderzoek. Het onderzoek werd afgenomen door het  onafhankelijke onderzoeksbureau Qualizorg.