Vergoeding

Hoewel de wijze waarop u zich verzekert voor zorg uw eigen verantwoordelijkheid is probeert  Fysiotherapie Almere Haven haar patiënten zo goed mogelijk te informeren. 

Informatie

Jaarlijks gaan er ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut, een goede aanvullende zorgverzekering is dan ook aan te raden. Het kan immers zo maar gebeuren dat u een (sport-)blessure oploopt of opeens klachten krijgt na een klein ongelukje of door een verkeerde beweging. Omdat in de praktijk blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is over wat de zorgverzekeringen vergoeden is het verstandig om uw polisvoorwaarden of de website van uw zorgverzekeraar vooraf te raadplegen. Wij zullen, daar waar mogelijk, u zo goed mogelijk informeren.

Aanvullende verzekering

Fysiotherapie valt in de aanvullende verzekering. In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u terugvinden wat vergoed wordt en wat niet. Maar er zijn uitzonderingen: kinderen onder de 18 jaar vallen wel in de basisverzekering net als de eerste 9 behandelingen bekkentherapie indien er sprake is van stressincontinentie. Ook een (beperkt) aantal chronische aandoeningen worden vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21ste behandeling. Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. We maken u erop attent dat indien de vergoeding uit de basisverzekering komt eerst uw eigen risico wordt aangesproken! Zie voor meer informatie ook op www.defysiotherapeut.com

Fysiotherapie Almere Haven heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Wanneer u niet of niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent, dan wel behandelingen / trainingen krijgt die niet door uw verzekering vergoed worden hanteren wij onze praktijktarieven. De tarievenlijst hangt  in onze praktijk en kunt u lezen op deze website. In onze praktijken zijn pinautomaten aanwezig.