Missie / Visie

Missie

Fysiotherapie Almere Haven wil een innoverende praktijk zijn die anticipeert op de hulpvraag van zijn patiënten. Ons doel is mensen met gezondheidsproblemen, welke betrekking hebben op het bewegend functioneren, te helpen (weer) in beweging te komen, in de ruimste zin van het woord. Het in beweging komen draagt bij aan het realiseren van fysieke en geestelijke gezondheid. Dit kan zowel individueel, in groepsverband of in samenwerking met andere professionals in de gezondheidszorg. Fysiotherapie Almere Haven wil een actieve bijdrage leveren aan de hulpverlening en ketenzorg binnen en buiten gezondheidscentrum Medi-Mere Haven.

Visie

Fysiotherapie zien wij als een vorm van hulpverlening waarbij bewegen en “bewogen worden” centraal staat. Ons uitgangspunt is dat ieder mens in principe in staat is te herstellen van schade of zich kan aanpassen aan een veranderde situatie. Soms zijn er belemmeringen waardoor dit niet of onvoldoende plaatsvindt. Het is aan de fysiotherapeut om samen met de patiënt te achterhalen welke belemmeringen dit zijn en welk behandelplan daarop aansluit. De patiënt heeft een belangrijke actieve rol op weg naar herstel of aanpassing. Voorwaarde voor een geslaagd fysiotherapeutisch hulpverleningsproces is dat de patiënt zich begrepen en gehoord voelt en dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect.

Vandaar ons motto: Fysiotherapie Almere Haven  “beweegt mensen