Privacy statement

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Almere Haven houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement.

Dit reglement ligt in de praktijk ter inzage. U kunt daarvan een fotokopie krijgen. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. Dit geldt ook voor overleg met uw huisarts, specialist of andere behandelaar.