Tarieven

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben èn voor patiënten die geen of onvoldoende aanvullende verzekering hebben afgesloten brengen wij de volgende tarieven in rekening:

Screening DTF (zonder verwijzing)  16,50 euro  
Intake + onderzoek na DTF (zonder verwijzing)  39,00 euro  
Intake + onderzoek (na verwijzing)  55,50 euro  
Zitting fysiotherapie  39,00 euro  
Zitting manuele therapie 52,50 euro 
Toeslag aan huis 16,50 euro 
Toeslag in inrichting 16,50 euro 
Telefonische zitting 16,50 euro 
Eenmalig consult fysiotherapie 62,50 euro 
Fysiotherapeutisch rapport/verslag schadeverzekeraar 89,50 euro  
Niet nagekomen afspraak 75% van het tarief* 
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 29,25 euro 
Niet nagekomen afspraak manuele therapie 39,38 euro 
Massage (30 minuten) 35,00 euro

Tarieven rugadFYS Almere

 
Screening, intake en onderzoek (30 minuten) 55,50 euro
Therapie per zitting (30 minuten) 52,50 euro
Stressmanagement individueel 52,50 euro
Cursus Pilatus 1 uur per week 10 lessen 90,00 euro

*Bij niet nagekomen afspraak wordt 75% van het betreffende tarief in rekening gebracht (indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen).

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1-1-2022.

Betalingsvoorwaarden