Tarieven

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben èn voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten brengen wij de volgende tarieven in rekening:

 

Screening DTF 16,50 euro  
Intake + onderzoek na DTF 34,00 euro  
Intake + onderzoek na verwijzing 50,00 euro  
Zitting fysiotherapie 37,50 euro  
Zitting manuele therapie50,00 euro 
Toeslag aan huis16,50 euro 
Toeslag in inrichting16,50 euro 
Telefonische zitting16,50 euro 
Eenmalig consult fysiotherapie60,00 euro 
Fysiotherapeutisch rapport/verslag schadeverzekeraar90,00 euro  
Niet nagekomen afspraak75% van het tarief* 
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie28,00 euro 
Niet nagekomen afspraak verbijzondering37,50 euro 
Tarief Therafit (zonder begeleiding trainen) 
 zie tarievenlijst Therafit  (balie praktijk)
 
Massage (30 minuten)40,00 euro

Tarieven rugadFYS Almere

 
Screening, intake en onderzoek (30 minuten)50,00 euro
Therapie per zitting (30 minuten)50,00 euro
Stressmanagement individueel50,00 euro
Stressmanagement groepstariefnnb
Cursus Pilatus 1 uur per week 10 lessen90,00 euro

*Bij niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief in rekening gebracht (indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen).

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1-1-2021.

Betalingsvoorwaarden