Tarieven

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben èn voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten brengen wij de volgende tarieven in rekening:

 

Screening DTF 16,50 euro  
Intake + onderzoek na DTF 34,00 euro  
Intake + onderzoek na verwijzing 50,00 euro  
Zitting fysiotherapie 37,50 euro  
Zitting manuele therapie,  psychosomatische fysiotherapie of bekkenfysiotherapie50,00 euro 
Toeslag aan huis16,50 euro 
Toeslag in inrichting16,50 euro 
Telefonische zitting16,50 euro 
Eenmalig consult fysiotherapie60,00 euro 
Fysiotherapeutisch rapport/verslag schadeverzekeraar78,65 euro  
Niet nagekomen afspraak75% van het tarief* 
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie28,00 euro 
Niet nagekomen afspraak verbijzondering37,50 euro 
Tarief Therafit (zonder begeleiding trainen)        zie tarievenlijst Therafit  (balie praktijk) 
Massage (30 minuten)40,00 euro

Tarieven rugadFYS Almere

 
Screening, intake en onderzoek (30 minuten)50,00 euro
Therapie per zitting (30 minuten)50,00 euro
Stressmanagement individueel50,00 euro
Stressmanagement groepstariefnnb
Cursus Pilatus 1 uur per week 10 lessen90,00 euro

*Bij niet nagekomen afspraak wordt 75% van het tarief in rekening gebracht (indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen).

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1-1-2020.

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren, zie: medicas.net.