Tarieven

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben èn voor patiënten die geen of onvoldoende aanvullende verzekering hebben afgesloten brengen wij de volgende tarieven in rekening:

Screening zonder verwijzing (10 minuten)  19,00 euro  
Screening, intake en onderzoek  58,00 euro  
Zitting fysiotherapie  42,00 euro  
Zitting manuele therapie 55,00 euro
Screening/intake/onderzoek/ fysiotherapiebehandeling 100,00 euro 
Screening/instake/onderzoek/manuele therapiebehandeling 113,00 euro 
Toeslag aan huis of instelling 19,00 euro 
Telefonische zitting 19,00 euro 
Fysiotherapeutisch rapport/verslag schadeverzekeraar 89,50 euro  
Niet nagekomen afspraak 75% van het tarief* 

Tarieven rugadFYS Almere

 
Screening, intake en onderzoek (30 minuten) 58,00 euro
Therapie per zitting (30 minuten) 55,00 euro
Stressmanagement individueel 55,00 euro
Cursus Pilatus 1 uur per week 10 lessen 100,00 euro
*Bij niet nagekomen afspraak wordt 75% van het betreffende tarief in rekening gebracht (indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen).
Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1-1-2023.

Betalingsvoorwaarden