Arnoud Wouda

Sinds 1983 werk ik als fysiotherapeut en in 1988 heb ik mijn diploma Manuele Therapie behaald aan de SOMT in Amersfoort. Nadat ik eerst drie jaar in een particuliere praktijk en vijf jaar in een gezondheidscentrum in Amsterdam heb gewerkt, ben ik sinds 1991 lid van de maatschap en werk ik met veel plezier als manueeltherapeut in onze praktijk fysiotherapie Almere Haven. Vanaf 2007 ben ik geregistreerd als McKenzietherapeut. Door de jaren heen heb ik mij gespecialiseerd in rug-, nek- en hoofdpijnklachten. Daarnaast hebben psychosomatische klachten en chronische (pijn-)klachten mijn interesse. In de praktijk pas ik vaak een combinatie toe van manuele therapieMcKenzietherapieMulligantherapieDry NeedlingFasciatherapie, een cognitief gedragsmatige benadering en belastbaarheidtraining. De aanvullende opleidingen en studies die ik gevolgd heb sluiten hier dan ook op aan.

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens in principe in staat is te herstellen van schade of zich kan aanpassen aan een veranderde situatie. Soms zijn er echter belemmeringen waardoor dit niet of onvoldoende plaatsvindt. Het is aan mij om samen met u te achterhalen welke belemmeringen dit zijn en welk behandelplan daarbij aansluit. Voorwaarde voor een geslaagd hulpverleningsproces is dat u zich begrepen en gehoord voelt en dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect.