TENS

Wat is TENS?

TENS is een afkorting voor Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Dit houdt in dat er elektrische stroompjes door uw huid heen worden gegeven die de zenuwen kunnen beïnvloeden om de pijn te verminderen.

Het belangrijkste doel van TENS is pijnbehandeling/-bestrijding door stimulatie op specifieke lichaamspunten. Deze lichaamspunten kunnen direct lokaal ter hoogte van de pijnlijke plaats liggen, maar ook in de regio ervan. Door het gebruik van TENS kan overmatig gebruik van pijnstillers verminderd worden.

TENS kan wel de pijn verminderen maar neemt de oorzaak van de pijn niet weg. Het TENS-apparaat kunt u zelf bedienen en dagelijks meerdere malen gebruiken. Doordat de pijn afneemt, verbetert uw welzijn en bent u minder beperkt bij uw dagelijkse activiteiten.

Hoe werkt TENS?

De mate van pijnverlichting tijdens en na het gebruik van TENS is per persoon verschillend.

Voor wie is TENS geschikt?

TENS kan gebruikt worden bij zowel acute als chronische pijnklachten en pijnsyndromen.

Contra-indicaties voor TENS:

Hoe verloopt uw behandeling en het verkrijgen van een TENS-apparaat?

Via de huisarts kunt u verwezen worden voor een proefperiode van TENS. Ook kan uw fysiotherapeut u vertellen dat TENS een mogelijke oplossing is voor u of dat het een onderdeel van de therapie kan zijn. 

U ontvangt een intake en krijgt het TENS-apparaatje 2 weken mee op proef. Eventueel maken we tussendoor een afspraak indien nodig. Na ongeveer 2 weken evalueren we het gebruik van de TENS. Als u pijn afname ervaart,  wordt u met een verwijzing van de huisarts doorverwezen voor een eenmalige afspraak bij de pijnverpleegkundige van de pijnpoli van het Flevoziekenhuis. Hiervoor moet u uw TENS-apparaatje en een aanvraagformulier meenemen naar het ziekenhuis.

Als u in het ziekenhuis ook akkoord krijgt voor het gebruik van TENS vanwege de pijn dempende werking dan kan via uw verzekeraar een TENS-apparaat voor u aangevraagd worden.

Voor meer vragen omtrent bovenstaande kunt u contact opnemen: 
telefoonnummer 036-5313131 of mailen met info@fysioalmerehaven.nl