Fysiotherapie de Haak heet nu Fysiotherapie Almere Haven !

Fysiotherapie de Haak is ongeveer 40 jaar gevestigd in het gezondheidscentrum met dezelfde naam. Het gezondheidscentrum is inmiddels, zoals u kunt zien, grootscheeps verbouwd en het aangrenzende gebouw, waar vroeger de bibliotheek zat, is er bij getrokken. En  het is prachtig geworden!  Er staat nu een heel groot nieuw centrum te flonkeren waar, naast het team van gezondheidscentrum de Haak, ook de zorgverleners van gezondheidscentrum West en een deel van de zorgverleners van gezondheidscentrum Oost zijn gehuisvest.
Het verbouwde gezondheidscentrum blijft gewoon de naam gezondheidscentrum de Haak houden. Omdat wij op twee locaties zitten in Almere Haven hebben wij onze naam Fysiotherapie de Haak gewijzigd in Fysiotherapie Almere Haven.

Hoewel we met enige weemoed afscheid hebben genomen van onze oude naam, zien we het tegelijk ook als een mooie start in dit nieuwe  gezondheidscentrum aan de Schoolstraat 32 én onze recent verbouwde 2e vestiging op de eerste verdieping aan de Kerkstraat 92, beiden in Almere Haven. Deze locaties bevinden zich op 4 minuten loopafstand van elkaar.

In dit gezondheidscentrum de Haak werken wij naast de collegae fysiotherapie van gezondheidscentrum West en Oost. Zij werken onder de naam Fysiotherapie Zorggroep Almere.  De prachtige nieuwe oefenzaal met omkleedruimten worden door ons gezamenlijk gebruikt. Fysiotherapie Almere Haven heeft in het nieuwe gezondheidscentrum drie grote behandelkamers én een eigen balie in gebruik genomen.

Vanzelfsprekend bieden we de patiënten onder de nieuwe naam dezelfde kwaliteit van behandelen zoals u al jaren van ons gewend bent.  We zien uit naar een mooie samenwerking met alle collegae in en buiten gezondheidscentrum de Haak en heten u als patiënt van harte welkom. We feliciteren alle gebruikers en teamleden met ons nieuwe gezondheidscentrum!