Beweegprogramma COPD

Wat is het?

COPD staat voor chronisch obstructieve longaandoeningen. Hieronder valt bijvoorbeeld chronische bronchitis en longemfyseem. Mensen met COPD worden door inspanning kortademig, bewegen daardoor vaak te weinig, waardoor hun conditie achteruit gaat en andere gezondheidsproblemen zich kunnen openbaren.

Toch is het ook voor mensen met COPD mogelijk om onder begeleiding te komen trainen. Dit kan door de efficiëntie van bewegen te verbeteren, te werken aan spierkracht, lenigheid en coördinatie, door de algehele conditie te verbeteren en door beter te leren ademen tijdens inspanning. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het vermogen tot inspannen en tegelijk te ontdekken waar de individuele grenzen liggen.

Werkwijze

Het programma is geschikt voor mensen met een lichte of matige vorm van COPD (GOLD 0,1 en 2) en mensen met een ernstiger COPD die al een klinisch of poliklinisch revalidatieprogramma hebben gevolgd. Toestemming van een arts of longspecialist en gegevens van een recent longfunctieonderzoek zijn noodzakelijk. De training wordt gegeven in samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners in Almere Haven en de longartsen en fysiotherapeuten van het Flevoziekenhuis. De intake bestaat uit een gesprek, het invullen van vragenlijsten en een aantal testen. De behandeldoelen worden vastgesteld en er wordt een oefenprogramma op maat gemaakt. De trainingen zijn 2 x per week, 1 uur, gedurende een periode van 2-3 maanden.

Informeer bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de balie van onze praktijk voor  de trainingstijden. Meer informatie vindt u o.a. op www.astmafonds.nl.