Tjakien de Witt

Sinds 2000 ben ik fysiotherapeute. Sinds 2003 ben ik werkzaam in deze praktijk. Omdat het zo’n fijne praktijk en gezondheidscentrum is om in te werken heb ik mij vanaf 2006 ingekocht en ben ik mede-eigenaar van de praktijk. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in verschillende vakgebieden:

 • Psychosomatiek en SOLK (Somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten).Door het volgen van de opleiding tot Psychosomatische Fysiotherapie kwamen twee interessegebieden samen: lichaam en emotioneel welbevinden. Dat maakt dat ik werk via het bio-psychosociaal model. Aandacht voor de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van iemands persoonlijk leven zoals leef- en werkomstandigheden betrek in bij de behandeling.Afhankelijk van de hulpvraag geef  ik een persoonlijk behandelplan met verschillende interventies,  waarin theorie, gedragsverandering, ontspanning en lichaamstraining een plaats krijgen.Veel chronische pijnklachten, spanning- en stressgerelateerde klachten worden lichamelijk gevoeld en zoals u dat ook in ons dagelijks taalgebruik kunt terugvinden: ‘het vliegt me naar de keel’, ‘een zware last op de schouders dragen’, ‘dat ligt me als een steen op de maag’.
 • Ook geef ik de cursus ‘slaap lekker‘ (Sounder Sleep Systems) om slaappatronen te verbeteren. Een verstoord slaappatroon kan ontstaan bij spanningsvolle gebeurtenissen.
  Samen onderzoeken we in de therapie naar het oorspronkelijke biologische ritme van dag- en slaapritme en door middel van verschillende oefeningen zoeken we samen passende slaapoefeningen om makkelijker te kunnen in- en doorslapen.
 • Chronische gezondheidsklachten
  Daarnaast heb ik mij verdiept in chronische aandoeningen zoals Diabetes type 2, COPD en  Claudicatio Intermittens (ook wel etalagebenen genoemd).
  U kunt vergoeding van de verzekeraar ontvangen wanneer u therapie krijgt van een gespecialiseerde fysiotherapeut. De therapie waarin ik ben geschoold heet  Gesuperviseerde Loop Therapie.
  Op de website www.etalagebenen.nl kunt u aanvullende informatie vinden over uw klachten en de looptherapie.